De beste energieleverancier van groene stroomWanneer het op groene stroom aankomt is Essent de beste energieleverancier. Dit komt omdat Essent zich al jaren actief inzet om de stroomopwekking in Nederland duurzamer en groener te maken.

Jarenlange inzet voor groene stroom

Essent had een aandeel van 21% in het totaal van de opgewekte groene stroom in Nederland. Hiermee zijn zij de grootste producent van groene stroom in ons land. Daarbij staat de beste energieleverancier van groene stroom pal achter het energie akkoord in Nederland. Het akkoord streeft naar 14% duurzaam opgewekte energie van de totale opgewekte energie in Nederland. Naar schatting is 74% van de totaal geleverde energie door Essent duurzaam en groen.

Een manier om het akkoord te realiseren is het stoken van biomassa. Het is goedkoop en zeer flexibel om deze duurzame energie in te zetten. Daarbij is de productie veel stabieler dan energie die opgewekt wordt door de wind en de zon. Echter blijkt het lastig om de stook van biomassa mee te tellen in de doelstellingen voor 2020 aan de hand van een rapport over duurzaamheid van stroomopewekkers.

Stook biomassa noodzakelijk voor energie akkoord

Het duurzaamheids rapport van stroomopwekkers moet anders volgens Essent. Dit komt doordat het rapport van onder andere de Consumentenbond, Greenpeace, Hivos en Natuur & Milieu de stook van biomassa als minst duurzame zien. Juist deze techniek is cruciaal voor het behalen van de 14% duurzaam opgewekte energie.

Echter wordt deze techniek in een slecht daglicht gezet door het rapport en richten partijen zoals Greenpeace en Natuur & Milieu zich niet op deze techniek. Ondanks dat zij het energie akkoord ondertekent hebben brengen zij de doelstellingen hiervan nu in gevaar. Essent laat het hier niet bij zitten en zal als beste energieleverancier van groene stroom zich in blijven zetten voor het energie akkoord.